utolsó frissítés: 2010-01-19

Önálló kiadvány, szakkönyv

Tanulmány, szakcikk

 • > A kollektivizálás menetrendje és modelljei a Székelyföldön. Korall 2009/augusztus, 56-85.
 • > A kollektivizálás és a falu átalakítása. Bárdi Nándor – Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008, 234-241. Társszerző: Bárdi Nándor
 • > Máthé János megfigyelési dossziéja. László Márton (szerk.): Máthé János: Magyarhermány kronológiája 1944-1964. Csíkszereda, 2008, Pro-Print Könyvkiadó, 201-252.
 • > Máthé János munkássága. László Márton (szerk.): Máthé János: Magyarhermány kronológiája 1944-1964. Csíkszereda, 2008. Pro-Print Könyvkiadó, 8-33.
 • > Az Erdélyrészi Hangya Szövetkezetek Marosvásárhelyi Központja. (szerk.) Somai József: Szövetkezetek Erdélyben és Európában. Kolozsvár, 2007, Romániai Magyar Közgazdász Társaság, 185-222
 • > Észak-Erdély és Magyarország 1940. évi gazdasági fejlettségének összehasonlítása. Limes 2006/2, 19-41. Társszerző: Gidó Csaba
 • > Kollektivizálás a Székelyföldön 1950-1951. Bárdi Nándor, Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbség történetében. Somorja, 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 277-293.
 • > Acţiuni ale ţăranilor împotriva înfiinţării şi funcţionării Gospodăriilor Agricole Colective în regiunea Mureş (septembrie 1950-decembrie 1951). Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, vol. XLIV., 2005, 407-437.
 • > Kollektív gazdaság-ellenes akciók Maros tartományban 1950-1951. Székelyföld 2005/ május, 91-125., 2005/június, 81-114.
 • > Mustanguri peste Reghin - Cronica unei zile de război: 31 august 1944. Társszerző: Bernád Dénes Aero Magazin 2003/ august (nr. 10.), 12-20. és Dorin Ioan Rus: Sub semnul lui Marte. Militarii Reghinului. Cluj, 2007, Editura Accent, 382-392.
 • > Légi tevékenység Erdélyben 1944. augusztus vége-szeptember 31. között. Repüléstörténeti Konferencia Közleményei 2004. Budapest, 2004, Magyar Repüléstörténeti Társaság, 47-72.

Kritika, recenzió

Konferenciakötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • > Földtulajdon-viszonyok megváltoztatása Maros megyében/Maros tartományban 1947-1959 között. (szerk.) Varga Zsuzsanna, Pallai László: Föld – Parasztság – Agrárium. Tanulmányok a XX. századi földkérdésről a Kárpát-medencében. Hajdúnánás, Hajdúnánás Város Polgármesteri Hivatala, 345-365.
 • > Kollektivizálás és erőszak a Székelyföldön. (szerk.) Horváth Sándor – Ö. Kovács József: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Történettudományi Intézet. Budapest, 137-155.
 • > A kollektivizálás menetrendje és módszerei a Székelyföldön. (szerk.) Schlett András: Földindulások – sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. Budapest, Szent István Társulat, 147-157.
 • > Egy vidéki gazdálkodó meggyilkolása. (szerk.) Bögre Zsuzsanna, Keszei András, Ö. Kovács József: Az identitások korlátai. Traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől. Budapest, L’Harmattan, 81-91.

Forrásközlemények, szótárak, adattárak

Hazai folyóiratokban megjelent tanulmányok, esszék

 • > Kollektivizálás a Székelyföldön. Székelyföld 5/2017, 92-108.

Szakfolyóiratokban megjelent tanulmányok és dolgozatok

 • > Kollektivizálás a Székelyföldön. Valóság 5/2014, 58-80.
 • > Az állami elvonási technikák és azok hatása az állattenyésztésre néhány székelyföldi településen 1953-ban. Pro Minoritate 2010 nyár. 41-55.